SRPK

Základní informace:

Název občanského sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie
Adresa: Wurmova 13, 779 00 Olomouc
IČ: 22820388
DIČ:  
Bankovní spojení: č.ú.: 235941972/0300
ČSOB Olomouc, Horní náměstí 6 772 00 Olomouc

Stanovy:

Stanovy sdružení ve formátu PDF lze stáhnout zde.

Výkonný výbor:

Předsedkyně, statutární zástupce:  
Místopředseda: Ing. Noemi Batlová
Hospodář: Ing. Šimon Batla
Předseda revizní komise: Ing. Jan Bartušek
Členové revizní komise: Mgr. Dagmar Pojslová, Ing. Marie Havrdová

Pravidla pro poskytování příspěvku z fondu Spolku:

Pravidla pro poskytování příspěvku z fondu Spolku ve formátu PDF lze stáhnout zde.

Příspěvek Spolku:

Na šk. rok 2014/2015 ve výši 200 Kč uhraďte do 31. 5. 2015:

  • převodem na účet Spolku: č. 235941972/0300
  • var.symbol – RČ studenta, člena Klubu
  • složenkou – lze vyzvednout na sekretariátě KEA
  • přímo do pokladny v kanceláři KEA , denně 8.00-14.30 hod.

Zaplacením zajistíte konání školního plesu, koncertních akcí doma i v zahraničí, divadelních vystoupení a festivalů a dalších aktivit studentů. Ze zaplacených příspěvků je individuálně přispíváno na soutěže a mistrovské kurzy studentů.

Sponzorské dary:

Spolek přijímá sponzorské dary, stačí dvakrát vyplnit darovací smlouvu, vyplněnou a podepsanou dát do desek Spolku (do kanceláře Konzervatoře Evangelické akademie), poslat peníze a po přičtení peněz na účet bude smlouva podepsána předsedou Spolku a v jednom provedení vrácena poskytovateli.

Peníze lze složit i hotově do pokladny Spolku vždy v době schůzí výkonného výboru Spolku.

Žádosti o granty:

Žádost o příspěvek ve formátu PDF lze stáhnout zde, formulář k vyúčtování pak zde.

Informace o plánovaných akcích ve školním roce 2012/13:

Nejbližší schůze Spolku rodičů a přátel konzervatoře se bude konat v úterý 31.3.2015  v 17.00 hodin v koncertním sále Konzervaoře EA, Wurmova 13.

Pozvánka zde.

Kontakt:

Ing. Noemi Batlová
tel: 728 289 354
denně 8-20 hodin
email: noemi.batlova@gmail.com