Sponzoři

Vážení přátelé a věrní milovníci umění,

rádi bychom vyjádřili svou upřímnou vděčnost všem, kteří přispěli či stále přispívají svými finančními dary naší škole a pomáhají tak udržovat vysoký standard vzdělávání, podporují neustálý vývoj našich mladých talentovaných studentů a udržují naše – ale i evropské – bohaté kulturní tradice.

Asi každý z nás si umí představit, jak náročné je pro mladého umělce prosadit se a získat prostředky pro svou činnost ve dnešní hektické době, ve které má společnost tendenci opomíjet hudbu a kulturu jako takovou. Získání kvalitních hudebních nástrojů, jejich údržba a případné opravy, dále organizování hudebních festivalů, mistrovských kurzů, kde mohou studenti nabýt ty nejcennější zkušenosti díky osobnímu kontaktu se špičkovými pedagogy a interprety z celého světa – to všechno jsou věci, na které vynakládají vzdělávací instituce nemalé finanční prostředky a které se mohou uskutečnit i díky Vašim finančním darům.

V této souvislosti si dovolujeme znovu oslovit jak naše stávající přispěvatele, tak i nové zájemce z řad firem a společností, kterým není lhostejný osud duchovních hodnot naší země a kteří si uvědomují pozitivní vliv umění na člověka, měnícího se působením hudby a kultury v citlivější a vnímavější bytost.

Srdečně děkujeme těmto sponzorům:

Vaše příspěvky můžete zasílat na účet školy č. 10006-555547691/0100.