Soubory školy

Olomouc Guitar Consort

OLOMOUC GUITAR CONSORT

je hudební společenství mladých lidí, hrajících na klasickou kytaru. V jeho řadách najdeme studenty a absolventy konzervatoří a vysokých škol, talentované žáky ZUŠ a také renomované učitele hry na kytaru v Olomouckém kraji. Nástrojové obsazení souboru je obohaceno o užití sopránové a basové kytary, které umožňuje široké rozvinutí barevných a dynamických odstínů hraných skladeb.

Soubor vznikl na půdě Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a jeho zakladatelem je Mgr. Miroslav Malina, profesor hry na kytaru.

 

Ensemble Flauto Dolce

Ensemble Flauto Dolce

vznikl v roce 2012 z žáků třídy zobcových fléten na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci pod vedením jejich profesorky Jitky Konečné. Repertoár souboru zahrnuje především skladby starších stylových období (renesance, baroko), který je obohacen o skladby soudobých autorů. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy a kulturních akcí města Olomouce.

Současné složení souboru tvoří studentky:
Ivana Machalová, Anna Račinská, Adéla Gardavská, Katarína Hrtánková, Kristýna Břenková a Božena Klepšová.

 

Soubor dechových nástrojů KEA

Soubor dechových nástrojů

Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc vznikl v září 2008 a měl původně v repertoáru jen taneční skladby (polky, valčíky, waltzy, tanga) pro malé dechové orchestry. První vystoupení proběhlo v únoru 2009 na reprezentačním maturitním plese KEA Olomouc. Na tomto plese soubor účinkuje pravidelně každý rok, dále se prezentuje na festivalech a promenádních koncertech ve Smetanových sadech v Olomouci. V současné době má v repertoáru také koncertní skladby pro dechové orchestry a to skladby hlavně moravských autorů (M. Machek, E. Zámečník, V. Maňas ml., J. Volf, F. Maňas, B. Hajdůšek, a další).

V roce 2015 se soubor zúčastnil soutěže rozhlasových nahrávek Concerto Bohemia, získal třetí cenu a byl vybrán na koncert vítězů natáčený Českým rozhlasem a Českou televizí. Uměleckým vedoucím a dirigentem souboru je profesor Rudolf Beran.

BaroKea