Organizace

Ředitel:
Mgr. Pavel Zatloukal

 

Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Marika Žáková
koncertni@ckonz.cz
tel.: 585 208 584, 604 527 555
koncertní oddělení, management
 
Zástupce ředitele:
MgA. Petra Mimrová
studijni@ckonz.cz
tel.: 585 208 582, 604 527 533
studijní záležitosti, organizace výchovně vzdělávacího procesu
 
Sekretariát ředitele, studijní oddělení, administrativa
Irena Gazdagová
sekretariat@ckonz.cz
tel.: 585 208 587, 604 525 315
 
Protidrogová preventistka, výchovná poradkyně:
Mgr. Yweta Šišková
yweta.siskova@ckonz.cz
 
Předseda školské rady:
nový předseda školské rady bude zvolen na nejbližším zasedání rady
tel.:
 
Zástupce odborů pedagogů KEA:
Mgr. Pavel Glogar
pavel.glogar@ckonz.cz
tel.: 604 428 051
 
 

Klávesové nástroje

VEDOUCÍ:

MgA. Lucie Fišerová

 

Klavír:

MgA. Ivo Meisl

MgA. Markéta Šikulová

MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

 

Varhany:

MgA. Karel Martínek

MgA. Hana Ryšavá - mateřská dovolená

Mgr. Helena Vodičková

 

Varhanní improvizace:

Mgr. Helena Vodičková

Nauka o varhanách:

MgA. Hana Ryšavá

 

Korepetice:

Mgr. Milena Buriánková

MgA. Lucie Fišerová

Mgr. Eva Kamarádová

Mgr. et Mgr. Václav Horák

MgA. Ivo Meisl

MgA. Markéta Šikulová

Mgr. Jitka Křivánková

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

Mgr. Lenka Voňková

 

Povinný klavír:

MgA. Lucie Fišerová

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Mgr. Eva Kamarádová

Mgr. et Mgr. Václav Horák

Mgr. Gabriela Mačudová

Mgr. Helena Vodičková

Mgr. Lenka Voňková

MgA. Ivo Meisl

Mgr. Jitka Křivánková

Mgr. Milena Buriánková

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

MgA. Markéta Šikulová

 

Cembalo:

MgA. Lucie Fišerová

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

MgA. Lucie Fišerová

Studovala klavír u Hany Pelikánové na Konzervatoři v Brně a poté na JAMU cembalo u Barbary Marie Willi a varhany u Vratislava Bělského. Během studia se zúčastnila několika mezinárodních soutěží a řady mistrovských kursů, které vedli přední cembalisté (např. Bob van Asperen, Jacques Ogg, Lars Ulrik Mortensen, Francoise Lengellé, James Johnstone). Dále se vzdělávala u prof. Bernharda Klapprotta na Hochschule für Musik Franz Liszt v německémVýmaru. V letech 2000-2010 vyučovala cembalo a basso continuo na JAMU v Brně. Od roku 2001 pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, kde se věnuje výuce hry na klavír, cembalo a korepetici. Jako lektorka hry na cembalo se podílí na Olomouckých mistrovských kursech pořádaných Konzervatoří Evangelické akademie a spolupracuje také s Letní školou barokní hudby v Holešově. Je členkou souborů Collegium musicum Brno a La Gambetta, se kterými kromě mnoha koncertů pořídila i řadu nahrávek pro Český rozhlas. Vystupovala také s orchestry The Czech Ensemble Baroque, Czech Virtuosi, Musica Minore, aj. Jako sólová i komorní hráčka se představila publiku nejen v České republice, ale i v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Španělsko).

MgA. Ivo Meisl

Klavírista MgA. Ivo Meisl studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě hru na klavír u Mgr. Pavla Motlocha a skladbu u Igora Katajeva. Ve studiu klavírní hry pokračoval na JAMU v Brně u doc. Vladimíry Slávikové. Na absolventském koncertě provedl díla G. F. Händela, L. van Beethovena a F. Chopina. Účastnil se rovněž mistrovských kurzů ve Výmaru u prof. Bernarda Ringeissena a  ve Vídni u prof. Alexandera Jennera. Své vzdělání si prohloubil konzultacemi u pianisty Stefana Mickische v Bayreuthu. Od roku 2000 působí pedagogicky na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Krátce vyučoval také na ZUŠ v Hranicích (1999–2002) a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (2000–2001).

MgA. Markéta Šikulová

V letech 1987–1992 studovala na brněnské konzervatoři ve třídě Julie Drápelové, poté na JAMU u doc. Vladimíry Slávikové. Další vzdělání si doplnila na mistrovských interpretačních kurzech JAMU u Jiřího Skovajsy a ve Výmaru u Borise Blocha. Zúčastnila se soutěže O cenu Beethovenova Hradce (v letech 1988 a 1996), Smetanovské klavírní soutěže v Hradci Králové (1991), Janáčkovy soutěže v Brně (1996) a v kategorii komorní hra získala 1. cenu v interpretační soutěži v Londýně. Po ukončení studií vyučovala na soukromé ZUŠ Anny a Radima Kučerových v Brně a současně působila jako korepetitorka na katedře dechových nástrojů JAMU ve třídě prof. Arnošta Bourka a Josefa Bartoníka. Na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci vyučuje od roku 2000 hlavní obor klavír, povinný klavír a působí jako korepetitorka.

MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

Studovala hru na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Mgr. Jany Špaňhelové a na Konzervatoři v Brně ve třídě prof. Zdeňka Hnáta. Pod jeho vedením vystudovala také JAMU, kterou absolvovala v roce 1999. Po roční stáži na C.N.R. v Paříži u Bernarda Ringeissena složila zkoušky za dva ročníky a získala Médaille d´or a Prix d´Excellence. V roce 2013 ukončila doktorské studium na JAMU se zaměřením na klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové. Během svých studií obdržela řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, např. 1. místo ve Smetanovské soutěži v Hradci Králové, 3. místo v soutěži Beethovenův Hradec, 2. místo na soutěži A. B. Michelangeliho v italském Desenzanu del Garda, Cenu M. Ravela v soutěži A. Casagrandeho v Terni aj. Vedla interpretační kurzy v Soulu (2008), v Olomouci (2011, 2012) a v Sarajevu (2014). Její koncertní činnost zahrnuje koncerty sólové, komorní i s orchestrem. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který natáčí zejména hudbu českých autorů 20. století. V roce 2011 vyšlo u firmy Radioservis její CD s díly Vítězslavy Kaprálové. V letech 2005 – 2014 vyučovala klavírní hru na Konzervatoři v Brně, od roku 2007 vyučuje klavírní hru také na JAMU.

MgA. Hana Ryšavá

Studovala varhanní hru na Konzervatoři v Teplicích u Jindřišky Slavíkové a na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy. Na AMU se věnovala také hře na cembalo pod vedením Giedre Lukšaité-Mrázkové. Účastnila se aktivně mistrovských kurzů (varhany, cembalo) v České republice a ve Spolkové republice Německo. Stále se vzdělává v pedagogice. Vystupuje koncertně a působí jako varhanice v Českobratrské církvi evangelické. Vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.

Mgr. Helena Vodičková

Vystudovala v letech 1987–1993 brněnskou konzervatoř – obor hra na varhany, ve třídě Zdeňka Nováčka. Během tohoto studia získala na Soutěži mladých varhaníků v Opavě dvakrát 2. místo (1990 a 1992), v roce 1992 obdržela navíc cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby autora 20. století. V roce 1993 byla přijata na JAMU v Brně a pokračovala ve studiu varhanní hry u prof. Aleny Veselé, které ukončila roku 1997. V této době (1994) se zúčastnila mezinárodní soutěže Pražské jaro a v létě roku 1995 absolvovala mistrovský varhanní kurz u prof. Hanse Haselböcka a Martina Haselböcka v Lübecku. Pod vedením prof. Aleny Veselé přednesla mj. Koncert g moll pro varhany, smyčce a tympány Francoise Poulence (Besední dům 24. 4. 1997). V letech 1990–2002 působila vokálně a instrumentálně v Českém filharmonickém sboru Brno pod vedením Petra Fialy. Koncertně vystoupila na mnoha domácích i zahraničních hudebních produkcích v zemích střední Evropy a v jižní Americe. Od září 1996 vyučuje na varhanním oddělení Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci  (v letech 1996–2008 se sídlem v Kroměříži)  a od školního roku 2000/01 na varhanním oddělení Konzervatoře Brno.

Mgr. Milena Buriánková

Milena Buriánková studovala hru na klavír na Konzervatoři v Brně ve třídě Mgr. Evy Horákové, kde absolvovala provedením Koncertu pro klavír a orchestr č.1 Sergeje Prokofjeva. Ve studiích pokračovala dva roky na JAMU  u doc. Daniely Velebové a zúčastnila se mezinárodních klavírních kurzů v Českých Budějovicích u prof. Waltera Groppenbergera a mistrovských kurzů na JAMU u E. Indjice. Absolvovala  studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, během kterého získala dvakrát 1. místo v celostátní  soutěži pedagogických fakult ve hře na klavír a dvakrát 1. místo v soutěži SVOUČ. Nyní pracuje jako pedagog a korepetitor na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a na ZUŠ Prostějov.

Mgr. Eva Kamarádová

Studovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor hra na klavír, nejprve ve třídě prof. Drahomíry Zaorálkové a po jejím odchodu do důchodu ve třídě prof. Jany Špaňhelové.

V době studií se aktivně účastnila Mistrovských kurzů na JAMU v Brně ve třídě doc. Jiřího Skovajsy. Konzervatoř v Kroměříži absolvovala s vyznamenáním. V pozdější době absolvovala s vyznamenáním magisterské studium oboru Křesťanská výchova na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogickou praxi zahájila na Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou částečně již během studií a v plném úvazku pak od r. 1990. Od školního roku 2000-2001 je zaměstnána jako učitelka povinného klavíru a korepetitorka na Konzervatoři Evangelické akademie. Ve školním roce 2007-2008 vyučovala na 2. stupni Církevní základní školy v Kroměříži předmět Hudební výchova. Absolvovala kurz Zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti výuky hudební výchovy - Hra na klavír pořádaný Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mimo své zaměstnání působí jako varhanice a vedoucí pěveckého ansámblu při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně a dále jako učitelka náboženství

Mgr. et Mgr. Václav Horák

V roce 2006 absolvoval (Mgr.) Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (Učitelství pro střední školy: Hudební výchova – hra na klavír), roku 2007 (Mgr.) Filozofickou fakultu tamtéž (obor Muzikologie), a to s vyznamenáním. Během studií dosahoval značných úspěchů – za diplomovou práci Klavírní dílo Jaroslava Ježka. Analýza jednotlivých kompozic se zřetelem ke klavírní Sonátě získal Cenu rektora Univerzity Palackého a oceněn byl rovněž Nadací Leoše Janáčka. Získal 2. místo na Celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult (2005). Klavír studoval také soukromě u Stanislava Běhala a Jany Šumníkové, na UP u odb. as. Ladislava Pulcherta, konzultoval mj. s prof. Jiřím Doleželem. V letech 2002 a 2004 se účastnil interpretačních kursů u doc. Evy Fischerové-Martvoňové. Roku 2008 absolvoval Mistrovský klavírní kurs v polském Białymstoku u Prof. Bronisławy Kawally-Ryszky. Od roku 2014 se v rámci Mezinárodního klavírního fóra v polském Sanoku účastní Mistrovské školy klavírní pedagogiky, spojující podněty polské a ruské klavírní školy. Na Konzervatoři Evangelické akademie pedagogicky působí od roku 2007.

Mgr. Jitka Křivánková

Pochází z Jindřichova Hradce. Vystudovala hru na klavír pod vedením  MgA. Vandy Jandové na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kterou zakončila orchestrálním absolventským koncertem. Ve studiu pokračovala na Umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity - obor hra na klavír, ve třídě doc. Joanny Domańské a prof. Rudolfa Bernatíka.  Zúčastnila se řady soutěží (Chopinovy v Mariánských Lázních, Beethovenova Hradce a Anglo - Czech Trust London) a interpretačních kurzů u J. Skovajsy, N. Popova a J. Jiraského. Již během studií rozvíjela bohatou koncertní činnost zejména v oblasti komorní hry a korepetice. Jako klavírní pedagog a korepetitor působila na ZUŠ Vsetín, ZUŠ Jilemnice a ZUŠ Jablonec nad Jizerou. Od roku 1997 doposud vyučuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a od roku 2000 na Konzervatoři Evangelické akademie hru na klavír a věnuje se též korepetici.  Od roku 2011 zastává místo regenschoriho v olomouckém diecézním sboru Církve československé husitské.

Mgr. Lenka Voňková

Mgr. Lenka Voňková (roz. Mikšíková) pochází z Prahy. Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze a dále pokračovala ve studiu na Týnské škole v Praze ve hře na varhany pod vedením Ireny Chřibkové. Na Pražské konzervatoři studovala dva hlavní obory: hru na klavír u Emila Leichnera a hru na varhany u Jana Kalfuse. Po přestěhování se do Kroměříže absolvovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského hru na klavír u Jany Špaňhelové. Dále studovala hru na cembalo u Shaleva-Ad-El  na Akademii staré hudby Masarykovy Univerzity v Brně a po té vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci magisterský obor hra na klavír u Svatavy Střelcové. Účastnila se aktivně interpretačních kurzů: ve hře na klavír (Eugen Indjic, Jiří Skovajsa) na varhany (Martin Sander) a na cembalo (Helmut Franke). V současné době se stále vzdělává v oboru hra na klavír v Metodickém centru na JAMU v Brně a věnuje se též sólové hře na varhany pod vedením Josefa Rafaji. Na Konzervatoři Evangelické akademie působí od roku 2001 zejména jako korepetitorka. Spolupracuje se sólisty, s pěveckými sbory i s tanečníky a získala v této oblasti řadu ocenění na soutěžích.

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

Je interpretkou na historické klávesové nástroje (cembalo, varhany, klavír) a pedagožkou. Vystudovala obor klavír na Konzervatoři v Brně a cembalo na JAMU v Brně u B. M. Willi. Hře na historické klávesové nástroje se věnovala na Hochschule für Musik v Trossingenu, cembalo studovala pod vedením L. U. Mortensena, historické varhany u L. Ghielmi a kladívkový klavír u E. Selheima.  Poté absolvovala postgraduální studium na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u G. Murray a svá studia završila doktorátem na JAMU v Brně ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou. Zde se věnovala interpretaci vídeňského klasicismu na kladívkový klavír. Výběr z vrcholného klavírního díla J. A. Štěpána nahrála pro Český rozhlas a jeho Klavírní koncert Es dur vydala ve výběrové řadě disertačních prací v Edičním středisku JAMU v Brně. Účastnila se mnohých mistrovských kurzů u světově renomovaných hudebníků. Aktivně se věnuje koncertní a pedagogické činnosti, jako sólistka i komorní hráčka vystupuje s řadou našich i zahraničních umělců a ansámblů specializujících se na interpretaci barokní a klasicistní hudby. Vyučuje na JAMU v Brně, na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, vede hudební kurzy a semináře.

Pěvecké oddělení

VEDOUCÍ:

Mgr. Marika Žáková

 

Zpěv:

MgA. Libuše Bartošková

MgA. Hana Kostelecká

MgA. et Mgr. Ivana Mikesková, Ph.D.

MgA. Irena Kubíková

 

Pohybová výchova:

Simona Křenková

 

Fonetika:

MUDr. Eva Maňásková

 

Ansámblový zpěv:

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

 

Hlasová výchova:

MgA. Hana Kostelecká

Mgr. Marika Žáková

Obor operní zpěv začala studovat na JAMU v Brně u profesorky Hany Janků. Po její smrti přestoupila na HAMU v Praze k prof. Magdaléně Hajóssyové. Její umělecká činnost zahrnuje spolupráci na projektech režisérů J. A. Pitínského, V. Morávka, M. Krobota, Rocca, O. Havelky i bohatou koncertní činnost (M. Ivanovič - Okamžik, A. Schönberg - Pierrot Lunaire; zaznamenáno Českou televizí). Významná je její účast na mezinárodním festivalu v irském Wexfordu. Koncertovala též v Holandsku, Francii a Itálii. Spolupracovala s mnoha významnými dirigenty např. Myung-Whun Chungem, Michelem Swierczewskim, Petrem Altrichterem. Je hostem operních scén v ND Praha, ND v Brně, ND moravskoslezském v Ostravě, MD v Olomouci, SD v Opavě. S ND v Brně se účastnila operního turné po Japonsku s Bizetovou operou Carmen a Mozartovou Kouzelnou flétnou pod dirigentským vedením J. Kyzlinka. Věnuje se interpretaci barokní hudby (s dirigentem A. Kröprem). Nyní mj. účinkuje jako MaryBludném Holanďanovi R. Wagnera. V roce 2010 zpívala ve venezuelském Caracasu pod taktovkou sira Simona Rattla v Bizetově Carmen. Od roku 2003 vyučuje zpěv na ASH Masarykovy univerzity v Brně. Od školního roku 2005/06 nastoupila na místo pedagoga zpěvu na Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, kde od roku 2010 vede pěvecké oddělení a od roku 2012 působí na pozici statutární zástupkyně ředitele.

MgA. Libuše Bartošková

Koloraturní sopranistka Libuše Bartošková je absolventkou brněnské konzervatoře, kde studovala obor klasický zpěv (absolutorium 1976). Poté pokračovala na JAMU v Brně (1976–1980), obor operní a koncertní zpěv u prof. Libuše Lesmanové - Noskové.  V letech 1980–2003 působila jako sólistka zpěvohry Národního divadla v Brně, kde  vytvořila přes 60 velkých rolí klasického operetního i operního repertoáru. Jako host Janáčkovy opery v Brně ztvárnila např. Marii v opeře G. A. Lortzinga Car a tesař, OlympiiHoffmannových povídkách J. Offenbacha či Rosinu v Rossiniho Lazebníkovi sevillském. V roli Královny noci z Mozartovy Kouzelné flétny hostovala v  SDZN v Ústí nad Labem. Stěžejní árii Der Hölle Rache si pak po letech zazpívala i v kultovním představení MdB Amadeus. Roku 1989 se zúčastnila úspěšného turné po Francii s koncertem Offenbachových árií Vivat Offenbach, který byl nastudován ve francouzštině. V letech 1993–1994 hostovala v rakouském Feldkirchu ve Straussových operetách Netopýr a Cikánský baron (role Adély a Saffi). V roli Adély ve Straussově Netopýru absolvovala divadelní turné po Španělsku (2002). Věnovala se i koncertní činnosti: několikrát spolupracovala s Filharmonií B. Martinů (Zlín). Od roku 2005 působí jako pedagog zpěvu na Konzervatoři Evangelické akademie.

MgA. Hana Kostelecká

Po studiích na brněnské konzervatoři absolvovala v roce 2000 JAMU Brno. Následně spolupracovala s Natálií Romanovou. Svou profesionální pěveckou dráhu zahájila v roce 2000 v Moravském divadle Olomouc. Ztvárnila zde celou řadu sopránových rolí, např.: Mařenku (B. Smetana - Prodaná nevěsta), Miladu (B. Smetana – Dalibor), Elvíru (W. A. Mozart - Don Giovanni), Santuzzu (P. Mascagni - Sedlák kavalír), Sentu (R. Wagner - Bludný Holanďan), Toscu (G. Puccini - Tosca). V roce 2000 dostala nabídku na účinkování v Janáčkově opeře Její pastorkyňa v Teatro di San Carlo v Neapoli. V roce 1998 se zúčastnila Soutěže o cenu Leoše Janáčka a získala tři ceny: 2. místo, Cenu za nejlepší interpretaci děl Leoše Janáčka a Cenu za nejlepší interpretaci děl Bohuslava Martinů. Během 8. ročníku festivalu hudebního divadla OPERA 2007 se spolupodílela na získání ceny Libušky za inscenaci Attila (Odabella). V letech 2008/2009 získala Cenu za nejlepší ženský jevištní výkon na scéně divadla v Olomouci (Milada a Tosca). Pravidelně spolupracuje s předními symfonickými tělesy. V rámci pedagogické činnosti mimo privátních lekcí je pedagogem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

MgA. et Mgr. Ivana Mikesková, Ph.D.

Studium zpěvu ukončila na Státní konzervatoři v Bratislavě s titulem Nejlepší absolvent. V té době získala tato ocenění: Pěvecká soutěž slovenských konzervatoří (II. a III. místo), Mezinárodní pěvecká soutěž M. Schneidera-Trnavského (I. kategorie – II. místo), Soutěžní přehlídka mladých umělců v Londýně (II. místo). Po absolvování konzervatoře se stala členkou operního sboru Slovenského národního divadla v Bratislavě. Vystudovala Univerzitu Komenského v Bratislavě (hudební výchova a italský jazyk) a HF JAMU v Brně – obor zpěv. Účastnila se Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech (čestné uznání). Představila se v roli Polušky v opeře L. Janáčka Počátek románu (KO HF JAMU) v rámci Janáčkova festivalu v Brně (2004). Absolvovala stipendijní pobyt na Královské konzervatoři v Haagu, Università degli Studi v Terstu, International Summer School v Dartingtone, Accademia Chighiana v Siene (pod vedením maestra Renata Brusona) a pěveckých kurzů pod vedením Andreje Kucharského, Petra Mikuláše a Kateřiny Beranové. Od roku 2005 působí jako pedagog zpěvu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. V roce 2010 ukončila doktorské studium na HF JAMU v Brně, kde v současné době působí jako odborná asistentka na katedře zpěvu. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti.

Anna Hloužková

Oddělení dechových nástrojů

VEDOUCÍ:

MgA. Petr Levíček

 

Zobcová flétna:

Ing. Jitka Konečná, Ph.D.

 

Příčná flétna:

MgA. Hana Čermáková

MgA. Petr Hladík

MgA. Petr Pomkla

 

Hoboj:

Gabriela Kummerová
 

Klarinet:

Mgr. Aleš Janeček, ArtD.

 

Fagot:

Mgr. Pavel Zatloukal

 

Trubka:

Mgr. Vladimír Češek

 

Lesní roh, komorní hra:

Petr Levíček

 

Rudolf Beran

MgA. Petr Levíček

Pochází z Brna, kde také studoval na konzervatoři (1975–1981) hru na lesní roh u prof. Františka Psoty. V této době, roku 1978, byl poprvé angažován do operního orchestru Národního divadla v Brně. V roce 1986 absolvoval studium lesního rohu pod vedením Františka Šolce a Bohuše Zoubka na JAMU v Brně. Již během tohoto studia byl vyhledávaným hráčem v různých komorních souborech. Postupně působil i v operetním a operním orchestru Národního divadla Brno. V roce 1987 nastoupil angažmá ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Souběžně zahájil svoji pedagogickou činnost na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži jako učitel oboru hra na lesní roh. Od roku 2002 je učitelem lesního rohu a komorní hry na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a současně vedoucím oddělení dechových nástrojů. Celá řada jeho žáků působí v předních orchestrech České republiky.

Ing. Jitka Konečná, Ph.D.

Studovala hru na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Jana Kvapila. V roce 2007 získala stipendium na Royal College of Music v Londýně, kde absolvovala postgraduální studium s vyznamenáním a McKenna cenou za barokní hudbu. V roce 2008 v Londýně založila flétnové kvarteto i Flautisti (www.iflautisti.com), se kterým se stala vítězkou soutěže Brighton Early Music Live Scheme (2008). Soubor vystupuje pravidelně na koncertech v tuzemsku i zahraničí, třikrát živě účinkoval v rádiu BBC3 a vydal CD s názvem Sound Clouds (2013). Jitka Konečná jako sólistka i komorní hráčka spolupracuje s hudebníky a ansámbly specializujícími se na interpretaci barokní hudby, zúčastňuje se mistrovských kursů a seminářů vedených špičkovými světovými pedagogy (W. van Hauwe, P. Leenhouts, P. Holtslag, M. Posch, C. van Heerden, B. Spanhove, H. ter Schegget, E. Kirkby, T. Charlston ad.) a vystupuje na koncertech v ČR i zahraničí. Od roku 2009 je hlavní organizátorkou interpretačních kurzů Letní škola Staré Hudby v Prachaticích a vyučuje zobcové flétny na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci; od téhož roku působí také jako lektorka vzdělávacího programu MŠMT Dechové soboty na seminářích brněnské konzervatoře a Metodicko-konzultačních kurzech Konzervatoře EA v Olomouci. Od roku 2010 je také hlavní organizátorkou a lektorkou Interpretačního semináře barokní a klasicistní hudby pořádaného na Konzervatoři EA v Olomouci.

MgA. Hana Čermáková

Na brněnské konzervatoři studovala hru na flétnu u prof. Boženy Růžičkové, a v té době získala 2. cenu na Soutěžní přehlídce konzervatoří v Teplicích (1984) a 3. cenu na Duškově soutěži v Praze (1985). V letech 1985–1990 pokračovala ve studiu na JAMU v Brně pod vedením Prof. Arnošta Bourka. Jako sólistka komorního orchestru JAMU se zúčastnila koncertního zájezdu do Španělska (1987) a byla členkou Mezinárodní filharmonie mládeže Praha (dirigent Jiří Bělohlávek). Absolvovala mistrovské kurzy u Petera-Lucase Grafa ve Švýcarsku (1989) a Eugenie Zukerman v Německu (1990).  Natočila sólový recitál pro pořad Československého rozhlasu Tvůrčí dílna mladých umělců (1990). V témže roce obdržela stipendium francouzské vlády pro roční studijní pobyt v Paříži, během kterého studovala u profesora Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Alaina Mariona. V roce 1991 získala stipendium nadace Alberta Roussela pro studium flétny a komorní hry na L´Ecole Normale de Musique de Paris. V letech 1992–1996 studovala hudební vědu na Univerzitě Paris IV-Sorbonne a obdržela Diplome licence. Od roku 1997 vyučuje flétnu na Konzervatoři Evangelické akademie. V roce 2002 byla lektorkou XIII. ročníku Letních fléten prof. Františka Malotína v Olomouci.

MgA. Petr Hladík

Vystudoval příčnou flétnu na Konzervatoři v Brně u prof. Boženy Růžičkové a na JAMU ve třídě prof. Arnošta Bourka. Během studií se zúčastnil několika interpretačních soutěží (laureát soutěže konzervatoří a soutěže AMATI 88). Absolvoval též zahraniční stáže v Německu, Rakousku a Španělsku. Od roku 1987 byl členem orchestru Národního divadla v Brně a v letech 1990 – 1993 působil jako 1. flétnista ve Státní filharmonii Brno. Od roku 1995 zastává místo vedoucího skupiny fléten v Moravské filharmonii Olomouc. Kromě orchestrální hry se též věnuje i sólové a komorní činnosti. Vedle koncertů v ČR se zúčastnil jako sólista koncertních turné v Rakousku, Itálii, Francii a Španělsku. Pro agenturu Vienna Modern Masters nahrál CD věnované současné vážné hudbě. Byl též členem brněnských komorních souborů Ars incognitoClassic quintet (nahrávky pro Český rozhlas). V současnosti je členem dechového kvinteta Moravské filharmonie Olomouc. Od roku 1993 se též věnuje pedagogické činnosti. Nejprve v Brně na Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací a od roku 2000 vyučuje příčnou flétnu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

MgA. Petr Pomkla

Absolvoval Konzervatoř a JAMU v Brně, obor hra na flétnu, dále pak studoval na L’Ecole Normale de musique de Paris (koncertní licence 1989) v Nice a Zürichu u pedagogů Alaina Mariona, Christiana Lardeho a Alexandra Magnina. Jako sólista vystupoval za doprovodu českých symfonických orchestrů v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně a Teplicích, Sukova komorního orchestru, orchestru Musici de Praga, orchestru PKO, Jihočeské komorní filharmonie, Moravského komorního orchestru, Czech Virtuosi a orchestru Nadace Yehudi Menuhina. Byl členem Orchestre de Jeunes de toute l’Europe (Paříž) a Gustav Mahler Jugendorchester (Vídeň). Od roku 1992 je prvním flétnistou brněnské filharmonie a orchestru Czech Virtuosi. Hraje na recitálech s kytarou, harfou, klavírem a smyčcovým kvartetem. Vyučoval hru na flétnu na JAMU v Brně, nyní je pedagogicky činný na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Účinkoval na koncertech a hudebních festivalech v mnoha zemích Evropy, jihovýchodní Asie a v Japonsku jako sólista, či komorní hráč na festivalech v Bayreuthu, Pasově, Kuhmu, Malaze, Vitorii, Luçonu, Saumuru, Murtenu také – u nás také v Praze, Brně a v Ostravě.

Mgr. Aleš Janeček, ArtD.

Absolvoval hru na klarinet na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a poté na Ostravské univerzitě ve třídě doc.Valtra Vítka. Již za studií se zúčastnil mnoha klarinetových interpretačních kurzů a soutěží, věnoval se komorní hudbě (1. cena Anglo-Czechoslovak Trust Londýn 1996 - dechové trio) a natáčel pro Český rozhlas. Pravidelně hostuje s orchestry v České republice i v zahraničí (Jihočeská filharmonie České Budějovice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, orchestr Moravského divadla Olomouc, Evropský orchestr Passau apod.). Od roku 1999 je prvním klarinetistou a sólistou Moravské filharmonie Olomouc.V koncertní sezóně 2006/2007 byl členem the Macao Orchestra (Makao - Čína) a pedagogem klarinetu na Macao Conservatory. Od roku 2001 vyučuje klarinet na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium na bratislavské VŠMU. Věnuje se také folklórní hudbě, dechové hudbě a jazzu, působí např. v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů BROLN, Cimbálové muzice Dolina, dechové hudbě Gloria. Je zakládajícím členem komorních souborů, např. Arion Quintet, Collegium Arion, trio Éclair, Q Air Force, Lignum Quintet, natočil řadu CD.

Mgr. Vladimír Češek

Studoval obor hra na trubku u Jaroslava Račanského na kroměřížské konzervatoři.  Po jejím absolvování nastoupil vojenskou základní službu u posádkové hudby v Olomouci. Dále studoval na JAMU v Brně u prof. Milana Jermáře a současně se stal prvním trumpetistou Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V roce 1986 nastoupil jako první trumpetista do souboru Moravanka Jana Slabáka. Od roku 2000 vyučuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a od roku 2002 také na Konzervatoři Evangelické akademie.

Rudolf Beran

Hru na trombon studoval v letech 1974–1980 na kroměřížské konzervatoři ve třídě prof. Jaroslava Kummera. Po vojenské službě u posádkových hudeb v Prostějově a Brně, kde působil jako vedoucí trombonových skupin, vyučoval na Lidové škole umění ve Zdounkách u Kroměříže. Ve svém vzdělávání pokračoval v letech 1993–1995 na JAMU v Brně opět ve třídě prof. J. Kummera. V roce 1989 úspěšně vykonal konkurz na místo učitele hry na trombon na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v roce 1990 zde byl jmenován vedoucím oddělení dechových nástrojů. Od roku 1992 vyučuje také hru na trombon a tubu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, vede trombonové kvarteto a dechový orchestr. Pro tato obsazení komponuje a od roku 2000 je zastupován Ochranným svazem autorským. Jako pedagog spolupracuje s vysokými uměleckými školami - AMU, JAMU a VŠMU. Spolu se svými žáky je pravidelným účastníkem mistrovských tříd světových trombonistů (M. Becqet, J. Mauger) a tubistů (M. Culbertson, J. Funderburk). Jeho žáci se pravidelně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží, kde obsazují přední místa. Je členem odborných porot soutěží ZUŠ a konzervatoří, zabývá se hudbou klasickou, dechovou i jazzovou, je členem jazzového big bandu, dechového orchestru i malých jazzových formací.

MgA. Dalibor Procházka

Studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor trombon ve třídě prof. Jaroslava Kummera (1990–1996). Po absolvování konzervatoře pokračoval ve studiu na JAMU v Brně rovněž u prof. J. Kummera (1996–2000). Za svých studií se účastnil mezinárodních interpretačních soutěží, např. získal 2. cenu na Interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno (1997) a 1. cenu s žesťovým sextetem Konzervatoře  P. J. Vejvanovského v Kroměříži v Celostátní soutěži komorních orchestrů Concertino Bohemia (2000). V roce 1998 absolvoval mistrovské kurzy u Michela Becqueta. V současné době působí v Moravské filharmonii Olomouc a jako pedagog na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Od studií na konzervatoři se věnuje komorní a jazzové hudbě. V roce 2000 spoluzakládal jeden z nejlepších žesťových souborů u nás, sextet Brass 6, se kterým pravidelně koncertuje v České republice a v zahraničí.

Oddělení smyčcové nástroje, kytara, bicí:

VEDOUCÍ:

Mgr. Petr Vrána

 

Housle:

MgA. David Mimra

 

Viola:

MgA. Oldřich Šebestík

 

Violoncello:

MgA. Marián Pavlík

 

Kontrabas:

MgA. Luděk Zakopal

 

Kytara:

Mgr. Miroslav Malina

Mgr.Art. Peter Remeník

 

Bicí:

Ladislav Bilan

Mgr. Petr Vrána

Studoval v letech 1990–1996 hru na housle u MgA. Miloslavy Noskové na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V letech  1997–2001 pokračoval dále na Institutu pro umělecká studia (dnes Fakulta umění) u prof. Zdeňka Goly. V té době již hostoval v řadě symfonických a komorních těles v Čechách i na Moravě, např. zastával v roce 2007 externě funkci koncertního mistra ve zlínské Filharmonii Bohuslava Martinů. V letech 2001–2013 byl členem Komorní filharmonie Pardubice. Pro tuto instituci vytvořil hudební složku tří výchovně-vzdělávacích pořadů pro mládež: Jazz a Rock - seznamte se, prosím, Hudba a film - seznamte se, prosím a Jaroslav Ježek – seznamte se, prosím. Od roku 2004 je druhým houslistou Corvus Quartetu, který interpretuje artificiální i nonartificiální hudbu. Petr Vrána se podílí také na tvorbě jeho repertoáru aranžérsky. Současně je členem olomouckého komorního sdružení Collegium Arion a se svou manželkou komorního souboru Duo vesperal. Od roku 2011 působí pedagogicky na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a nyní zastává funkci vedoucího oddělení smyčcových nástrojů.

MgA. David Mimra

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích a JAMU v Brně s červeným diplomem a Prémií Nadace L. Janáčka za rok 2001. Svá studia si rozšířil na Toho Gakuen Academy Toyama (Japonsko) a na Sommerakademie Prague-Wien-Budapest (Rakousko).
K nejvýznamnějším soutěžním úspěchům patří 1. cena na Sommerakademie Prague-Wien-Budapest (1997, Vereor, Rakousko), Prémie Fondu Leoše Janáčka (Beethovenův Hradec, 1998), 3.cena a Cena Leoše Janáčka (Beethovenův Hradec, Vereor, 1999) a titul laureáta na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně (2000).Jako sólista spolupracoval s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana a Macao Orchestra. Byl členem Pražské komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Komorní filharmonie Brno a Macao Orchestra. V sezóně 2009/2010 spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc jako hostující koncertní mistr. Je členem orchestru Musica Festa. Jako primárius působil ve smyčcovém kvartetu Vereor (1997–2001) a Macao String Quartet (2003–2007). Je uměleckým vedoucím souboru Collegium Arion.
V letech 2003–2007 byl pedagogem na Macao Conservatory. Od roku 2008 vyučuje hru na housle na Konzervatoři Evangelické akademie (2008–2014 vedoucí smyčcového oddělení). Založil letní mistrovské interpretační kurzy Olmik, jejichž čtyři ročníky zorganizoval.

MgA. Oldřich Šebestík

Absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve hře na violu a JAMU v Brně. V letech 1981–1989 byl členem Státní filharmonie Brno ve skupině viol, 1989-1990 vedoucím skupiny viol v orchestru Nova Filarmonia Portugaesa v Portugalsku a následně vedoucím skupiny viol v Joven Orquestra de Gaucia ve Španělsku. Současně zastával místo profesora hry na violu na Konzervatorio – Santiago de Compostela (1990–1992). V roce 1992 nastoupil do funkce zástupce vedoucího skupiny viol ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Od roku 1997 pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

Mgr. Marián Pavlík

Absolvoval Konzervatoř v Žilině, svá studia dále rozšířil na JAMU v Brně u Prof. doc. Karla Krafky a ukončil na VŠMU  v Bratislavě u Prof. Jozefa Podhoranskeho. Je nositelem cen různých soutěží a laureátem Interpretační soutěže Slovenska 1985, držitelem řady ocenění jako člen smyčcového kvarteta a klavírního tria, např. Praha a Bratislava 1980. Působil v Symfonickém orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě, dále v komorních orchestrech Musica Aeterna a Capella Istropolitana a také v Symfonickém orchestru de Galicia - La Coruňa (Španělsko). S  těmito hudebními tělesy hrál v mnoha zemích Evropy, dále v Kanadě, USA, Hongkongu, Japonsku. Během svého angažmá v Moravské filharmonii Olomouc dal podnět k  založení klavírního Komár Tria, Gamavilla Quartetu a Komár String Tria. Je členem Rapsodického divadla, kde hudebně spolupracuje spolu se svou manželkou, herečkou Martinou Pavlíkovou při tvorbě komorních  pořadů slova a hudby. V současné době zastává funkci koncertního mistra Moravské filharmonie a je vedoucím komorního sdružení Collegium Arion.

MgA. Luděk Zakopal

Od roku 1989 studoval na Konzervatoři v P. J. Vejvanovského Kroměříži hru na kontrabas u Mgr. Miloslava Gajdoše, poté pokračoval u doc. Radomíra Žaluda na HAMU v Praze. Svá studia zakončil v roce 2000 absolventským recitálem, na němž zazněla světová premiéra Sonáty pro kontrabas od Jana Meisla. Účastnil se mistrovských kurzů v Maďarsku (Debrecen), Německu (Michaelstein), Ovidia Badily v Kroměříži a roku 1997 v USA (Chicago), kde byl i lektorem začínajících kontrabasistů. Získal 2. místo na Mezinárodní soutěži Františka Gregory v Kroměříži (1995) a ocenění za nejlépe provedenou soudobou skladbu na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně (1999). S kroměřížskými Komorními sólisty konzervatoře P. J. Vejvanovského se společně stal absolutním vítězem rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (1994). Byl členem Symfonického orchestru Českého Rozhlasu (1996–2004), sólo-kontrabasistou v Čínské filharmonii (2000–2002) a orchestru v Makau (2004–2011), kde učil i na konzervatoři. Jako sólista vystupoval nejen v České republice, ale i v Maďarsku, Německu, Francii, USA a Číně. Od roku 2011 je vedoucím kontrabasové skupiny v Moravské filharmonii Olomouc a současně vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

Mgr. Miroslav Malina

Pochází z Uherského Hradiště, kde navštěvoval na Lidové škole umění hodiny kytary u prof. Aloise Menšíka, jednoho z nejlepších českých učitelů hry na kytaru. Poté úspěšně vykonal talentové zkoušky na brněnskou konzervatoř, kde studoval ve třídě prof. Arnošta Sádlíka. Na absolventském koncertu zde přednesl Koncert pro kytaru a orchestr D dur od Maria Castelnuova-Tedesca. Po ukončení konzervatoře pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v mistrovské třídě prof. Štěpána Raka. Svoje vzdělání si doplnil studijními pobyty u světově uznávaných kytaristů a pedagogů: S. Abreu, C. Cotsiolis, Monika a Jurgen Rostovi, P. Pellegrini a I. Suzuki. Do kompozičních tajemství skladeb pro kytaru jej zasvětili J.Obrovská, Š. Rak a V. Kučera a do poučené interpretace renesanční a barokní hudby A. Menšík. Z mnoha ocenění na soutěžích si nejvíce váží zvláštní ceny za nejlepší interpretaci skladeb J. S. Bacha na mezinárodní soutěži v Kutné Hoře. V současné době vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie a je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Olomouc Guitar Consort.

Ladislav Bilan

Studoval na konzervatoři v Ostravě u Miloslava Čadana a v Brně u Antonína Paseky. Angažmá v orchestrech: Vojenský umělecký soubor Tábor, Slezské Divadlo Zdeňka Nejedlého Opava, Karlovarský symfonický orchestr Karlovy Vary. Od roku 1988 je tympanistou a vedoucím skupiny bicích nástrojů v Moravské filharmonii Olomouc, s níž absolvoval mnohá turné nejen po evropských státech, ale i Hongkongu a Japonsku. Vystupoval sólově na řadě koncertů, např. v  roce 1996 provedl poprvé v České republice Koncert pro marimbu a orchestr od Paula Crestona. Rovněž se uplatňuje jako sólista např. na festivalu soudobé hudby Music Olomouc, Mezinárodním varhanním festivalu Olomouc a natáčí CD pro mezinárodní hudební společnosti. Vyučoval bicí nástroje v rámci projektu Study Art and Music in the Czech Republic, St. CloudState University, Minnesota, USA – Palacký University, Olomouc. Pedagogicky působí na ZUŠ Žerotín v Olomouci od roku 2006 a Konzervatoři Evangelické akademie od roku 2010.

Oddělení hudebně–teoretických předmětů:

VEDOUCÍ:

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

 

Hudební teorie:

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

Mgr et Mgr. Václav Horák

 

 

Soudobá hudba:

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

 

Sbor:

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

 

Církevní hudba a zpěv:

Ladislav Moravetz 

otec Gorazd Krušina

 

Orchestr:

Mgr. Zdeněk Nádeníček

 

Dirigování:

Mgr. Petr Šumník

 

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Vystudovala Konzervatoř v Brně, obor varhany (u Vratislava Bělského) a kompozici (u JUDr. Jana Duchaně), ve které pokračovala dále na brněnské JAMU (u prof. PhDr. MgA. Mgr. Zdeňka Zouhara). V letech 2000–2005 byla posluchačkou doktorandského programu studia hudební vědy a hudební teorie na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své vědecké práci se zaměřuje hlavně na výzkum hudebního života na Moravě. Je autorkou knih, např. Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově (2009), Ezechiel Ambros (2011), František Perna učitel a hudební skladatel (2013), editorkou sborníků: Hudba v Olomouci a na střední Moravě III (2009) a Amatérské divadelnictví na Tovačovsku (2010) a řady studií v odborných časopisech. Za některé publikace obdržela čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Ve školním roce 2011/2012 byla odbornou asistentkou na katedře Teorie a dějin umění Fakulty Umění Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a působí rovněž jako odborná asistentka na katedře muzikologie FF UP v Olomouci.

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Vystudoval obor klavír na konzervatoři v Praze (absolutorium 1992) a skladbu (prof. I. Kurz) na pražské HAMU v magisterském (1998) a doktorském studijním programu (2010). V letech 2005-2010 byl členem Centra základního výzkumu HAMU. Je autorem skladeb vokálně-symfonických (Stabat Mater, Mysterium Jesum natum, Tres Psalmi), orchestrálních (Elysium, Hommage à Concerto grosso, Sen úzkosti, Andersenovy pohádky, Variace), sborových (Ave Maria), komorních (Pan a Apollón, I. klavírní sonáta „Vyzvánění“) i elektroakustických (Niobe), které jsou vydávány nakladatelstvími Českého rozhlasu a Schott/Triga. Je též autorem publikovaných odborných hudebních textů (Sólový nástroj a orchestr /se zvláštním zřetelem ke klávesovým nástrojům/, AMU Praha, 2008; Orchestrace jako otevřený proces – sborník studií, AMU Praha, 2010). Za kantátu Tres Psalmi (130, 23, 70) získal R. Hejnar v r. 1994 Cenu Nadace ČHF a za oratorium Stabat Mater v r. 1998 Cenu Nadace L. Janáčka. Vydavatelství Českého rozhlasu (Radioservis) vydalo v r. 2013 profilové CD Robert Hejnar - Orchestral and Sacred Works. V současné době působí pedagogicky na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

Po absolvování gymnázia studoval JAMU v Brně, obor sbormistrovství u Josefa Pančíka a dirigování orchestru u Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. Od roku 1997 do současnosti je sbormistrem Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. S tímto operním souborem se v letech 2004 a 2006 zúčastnil turné po Japonsku a v roce 2014 zájezdu do Ománu při příležitosti prvního uvedení české opery - Dvořákovy Rusalky - na Arabském poloostrově. Od roku 1995 je uměleckým vedoucím a sbormistrem Akademického sboru Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc, se kterým absolvoval téměř 200 koncertů v České republice i v zahraničí. Sbor pravidelně účinkuje na renomovaných tuzemských hudebních festivalech, spolupracuje s významnými českými dirigenty i orchestry a natáčel např. pro S-W Rundfunk Baden – Baden, pro firmu Vienna Modern Masters a pro Český rozhlas. P. Koňárek byl také asistentem dirigenta Brněnského akademického sboru (1989–2005) a vyučoval na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2001–2010). Od roku 2013 je externím pedagogem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

Ladislav Moravetz

Je evangelický církevní hudebník, hudební aranžér a skladatel. Pochází z české vesnice Velký Pereg (Peregu Mare) v západním Rumunsku. Zde se nejdříve věnoval lidovému muzikantství a taneční hudbě. V roce 1991 získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku (prof. Lázaro Cruz). Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu na Církevní hudební škole v Berlíně a na Vysoké škole umění – obor evangelická církevní hudba (hra na varhany: prof. Leo van Doeselaar a Erwin Wiersinga, sbormistrovství: prof. Uwe Gronostay, zpěv: prof. Dietmar Hackel a prof. Adele Stolte, varhanní improvizace: prof. Friedrich Meinel, hudební teorie: prof. dr. Wolfgang Dinglinger, hymnologie: KMD Christian Fincke). V Berlíně částečně vykonával kantorskou službu. Od roku 2001 působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Je vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie, předsedou poradního odboru pro církevní hudbu, delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu, varhaníkem a sbormistrem Evangelického chóru ve Zlíně. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

Mgr. Zdeněk Nádeníček

Studoval na brněnské konzervatoři hru na hoboj u prof. Vítězslava Winklera a na JAMU u prof. Josefa Bartoníka. V roce 1991 se stal členem brněnské filharmonie jako sólový hráč na anglický roh. Premiéroval některé skladby soudobých autorů, z nichž několik jich natočil pro Český rozhlas, např. Concertino pro anglický roh a orchestr Pavla Zemka za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Christopha Campestriniho, které získalo ocenění na festivalu soudobé hudby v Paříži. Od roku 1995 vyučuje na Soukromé základní umělecké škole v Brně, v letech 2005–2009 působil též jako pedagog na JAMU. Je členem Foersterova dechového kvinteta, souboru Ars Incognito a komorního orchestru Czech Virtuosi, se kterým spolupracuje i jako dirigent. V letech 2005–2010 studoval dirigování u prof. Stanislava Kummera na konzervatoři v Brně. Působil jako hlavní dirigent mistrovských kurzů ve švýcarském Bielu spolu s českobudějovickým filharmonickým orchestrem (2007, 2008), v rámci projektu Sommerfestspiele in Deutschland (2011) dirigoval Kammerorchester Köln a rovněž debutoval s orchestrem Czech virtuosi v Japonsku (2012 Fuji a 2014 Ósaka). Od roku 2010 diriguje Komorní orchestr města Blanska a od roku 2014 také orchestr Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Současně působí na brněnské konzervatoři jako pedagog hobojové hry (od roku 2013).

Mgr. Petr Šumník

Po studiu na pardubické konzervatoři (obor hra na klavír) pokračoval na JAMU v Brně v oboru dirigování. Byl zde žákem Petra Vronského (řízení orchestru), Jiřího Pinkase (řízení opery) a Lubomíra Mátla (řízení sboru). Spolupracoval s většinou operních divadel a orchestrů České republiky, v letech 1995 – 2001 byl šéfem opery Slezského divadla v Opavě. Od roku 2001 působí jako šéfdirigent operního orchestru Moravského divadla v Olomouci. S tímto souborem získal cenu Nejlepší inscenace festivalu Opera 2007 za provedení Verdiho opery Attila. Pravidelně je zván ke spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Štátnou filharmóniou Košice a operním souborem Slezského divadla Opava. Současně vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů:

VEDOUCÍ:

Mgr. Rajmund Huráň

 

Český jazyk, Kulturní dějiny, Dějepis:

Mgr. Yweta  Šišková 

 

Občanská nauka, tělesná výchova:

Mgr. Rajmund Huráň

 

Angličtina:

MgA. Petra Mimrová

Mgr. Julie Tomešová

 

Italština:

MgA. Irena Salvadori

 

Informatika:

Mgr. Pavel Glogar

 

Didaktika:

Mgr. Gabriela Mačudová

 

Pedagogika, Psychologie:

Mgr. Gabriela Mačudová

 

Základy křesťanské nauky:

Ing. Mgr. Aleš Wrana

Mgr. Rajmund Huráň

Narodil se ve Zlíně, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a občanská nauka. Od září 1993 vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie tělesnou výchovu a od roku 2008 i občanskou nauku. Od roku 2013 je zde vedoucím oddělení všeobecně vzdělávacích a pedagogických předmětů a ročníkovým učitelem. V oblasti společenských věd a zavádění výuky managementu a základů podnikání, v rámci nových školních vzdělávacích programů, prohloubil své vzdělání získáním certifikátu v oblasti rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností orientovaných na studenty středních škol. Každoročně je nominován pro CERMAT jako školní maturitní komisař, a tuto funkci úspěšně vykonává na určených středních školách. Je organizátorem sportovních akcí, turnajů a soutěží určených pro studenty školy, každoročně organizuje pro studenty lyžařský kurz a nepravidelně i turistické kurzy.

Mgr. Yweta Šišková

Maturovala na Gymnáziu v Kroměříži. Poté nastoupila na Masarykovu univerzitu v Brně, kde vystudovala Pedagogickou fakultu obor Český jazyk - Dějiny umění, výtvarná výchova. Po promoci nastoupila na Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, kde vyučovala  český jazyk, občanskou nauku a posléze dějiny  umění  a výtvarnou výchovu. Souběžně podnikala v oboru reklamní grafiky a založila Studio Y, které se specializovalo na grafické návrhy logotypů, zpracování reklamního propagačního materiálu a realizaci tisku. Zároveň vystavovala své kresby a organizovala výstavy kroměřížských výtvarníků. Po ukončení výuky na holešovském gymnáziu učila výtvarnou výchovu na Gymnáziu Kojetín a zároveň nastoupila na Konzervatoř Evangelické akademie, kde působí doposud. Kromě výuky českého jazyka zde vyučuje i dějiny umění a dějepis. Ve svém volném čase se věnuje psaní beletrie – v roce 2013 se jí podařilo získat první místo v jarním kole soutěže Česko hledá spisovatelky.

MgA. Petra Mimrová

je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích (prof. L. Navrátil) a JAMU v Brně (prof. B. Smejkal). V letech 1997–1999 se jako členka Kvarteta Vereor účastnila Mezinárodních interpretačních kurzů v Rakousku, kde s tímto souborem získala v roce 1997 a 1999 dvě významná ocenění. Mezi její další soutěžní úspěchy patří 3. cena v interpretační soutěži O cenu Leoše Janáčka Brno (sólová hra) v roce 1997 a 3. cena a cena L. Janáčka v soutěži Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí v roce 1999 (jako členka Kvarteta Vereor). V roce 2000 získala v programu Erasmus půlroční stipendium na University of Leeds ve Velké Británii, kde studovala hru na housle a anglický jazyk. O rok později se stala členkou orchestru Státní opery Praha. Další umělecké zkušenosti získávala v letech 2003–2008 v Macao Orchestra a v Macao String Quartet. Po návratu ze zahraničí působila v komorním ansámblu Collegium Arion a orchestru Musica Festa. Na Konzervatoři Evangelické akademie vyučovala anglický jazyk a zastávala funkci manažerky pro koncertní činnost, od roku 2013 kromě výuky anglického jazyka pracuje jako zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti, příležitostně spolupracuje s orchestry Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Virtuosi di Brunenses; je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE v anglickém jazyce a v této oblasti se dále vzdělává.

Mgr. Julie Tomešová

Pochází z Lanškrouna, kde také ukončila své středoškolské vzdělání na Gymnáziu Lanškroun maturitní zkouškou z českého, anglického a německého jazyka a dějepisu. V dalším studiu pokračovala v Brně na Masarykově univerzitě. Zde získala bakalářský i magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura. Její magisterská práce byla zaměřená na komparatistiku britské a americké literatury z viktoriánského období. V současné době pokračuje ve svém vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde studuje doplňující pedagogické studium.
Od září roku 2013 učí anglický jazyk na Konzervatoři Evangelické akademie a má na starosti třetí až šesté ročníky. V létě se již několik let věnuje výuce a překládání na táborech angličtiny - English Camps. Také působí jako překladatelka na Festivalu United.

MgA. Irena Salvadori

Po ukončení studia hry na příčnou flétnu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži v roce 1986 začala svou pedagogickou činnost na ZUŠ v Holešově, po dvou letech pak na ZUŠ v Kroměříži. Dále pak od roku 1991 pedagogicky působila v CFDM v Castagnetu Carducci v Itálii. V roce 1992 byla přijata ke studiu hry na příčnou flétnu na Hudebním institutu P. Mascagni v Livornu do třídy prof. M. Rossi, kde po dvou letech toto studium úspěšně ukončila. Od návratu do ČR v roce 1999 až se dosud opět věnuje výuce hry na příčnou a zobcovou flétnu na ZUŠ v Kroměříži. Vyučovala také doplňující předměty na Konzervatoři P. J. Vejvanovského a Konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži. Po přesunu KEA do Olomouce zde působí jako pedagog italského jazyka pro operní pěvce. Od dob svých studií až do dnešní doby koncertuje jako sólistka i jako členka různých komorních seskupení, např. s Holešovským komorním orchestrem, komorním orchestrem Musica Camerata, v komorním duu s kytaristy S. Bartalim a Bc. M. Jurčíkovou, s klavíristkou a varhanicí Mgr. L. Voňkovou a mnoha dalšími.

Mgr. Pavel Glogar

Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě (1992) a obor muzikologie na filozofické fakultě UP Olomouc (1998). Je autorem scénické hudby k řadě inscenací pro divadelní scény v Opavě, v Šumperku, v Příbrami či v Pardubicích. Dlouhodobě spolupracuje s hudebním skladatelem Darkem Králem jako koproducent, studiový i koncertní hudební a zvukový režisér, supervizor a ProTools operátor v projektu MAYA (www.mayamusic.cz) i při Králově autorské činnosti (scénická hudba pro přední české scény Olomouc, Brno, Hradec Králové a Praha). Vlastní produkční hudební a nahrávací studio GOstudio. Je také profesionálním notografem a školitelem programu Finale. Dále působil či působí v různých olomouckých a opavských pop-rockových hudebních uskupeních jako hráč na klávesové nástroje a zpěvák. Pedagogicky působil v letech 2002 – 2008 na Církevní konzervatoři v Opavě, od roku 2008 vyučuje předmět IKT na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a hru na klavír, hru na EKN a hudební teorii na ZUŠ v Mohelnici. Je činný i mimo hudební oblast – věnoval se marketingové a korporátní komunikaci pro společnost RWE Česká republika a.s., spolupracuje s marketingovou projektovou společností Marketpro Events s.r.o., Praha na pozici local manager.

Mgr. Gabriela Mačudová

Absolvovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži - obor hra na klavír ve třídě MgA. Vandy Jandové. Ve studiích pokračovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, kombinace hudební výchova - klavír, ve třídě doc. Mgr. Petra Haly, Ph.D. Svoji pedagogickou práci započala jako učitelka klavírní hry na ZUŠ v Holešově, poté krátce působila na Konzervatoři P. J. Vejvanovského a na Střední pedagogické škole v Kroměříži.  Svůj zájem o metodiku výuky hudební výchovy využila jako lektorka hudební výchovy v  Mateřském centru v Kroměříži, kde se několik let věnovala práci s dětmi od tří let věku, s nimiž má bohaté zkušenosti. Je absolventkou řady akreditovaných vzdělávacích kurzů klavírních metodik pořádaných Konzervatoří Brno a vzdělávacích programů s lektory, např. P. Jurkovičem, L. Pospíšilovou, E. Kulhánkovou, R. Drgáčovou, prof. PhDr. E. Jenčkovou. Od roku 1991 je pedagogem hry na klavír a hudební nauky na ZUŠ v Kroměříži a současně od roku 1996 vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie povinný klavír a pedagogické předměty.

Ing. Mgr. Aleš Wrana

V létech 1984 až 1990 vystudoval Stavební fakultu VUT Brno. V létech 1991 až 1997 pak Evangelickou teologickou fakultu University Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval rovněž státní zkoušku z pedagogiky a psychologie pro učitele.

Od roku 1997 byl 16 let evangelickým kazatelem v Ostravě, pak jeden rok v Šumperku. Při farářské práci získal mnoho pastoračních zkušeností – nejen s evangelíky, ale také s lidmi necírkevními, s klienty Diakonie, s obviněnými ve vazební věznici atd. Má bohaté a různorodé zkušenosti pedagogické – opět nejen s vyučováním dětí a dospělých v prostředí evangelického sboru, ale učil např. několik let na Katedře katechetiky Ostravské university, vedl kurs pro vikáře, připravující se v Evangelické církvi.

Na KEA působí od září 2014 jako učitel předmětu Základy křesťanské nauky, ale rovněž jako spirituál, „farář“ pro studenty.