OLMIK 2017

Olmik 2017

Umělecký ředitel:  Pavel Zatloukal

Sekretariát: Irena Gazdagová

9. – 15. 7. – zpěv

Koordinátor:

Marika Žáková

Kontakt: koncertni@ckonz.cz, mobil: 604527555

Lektoři:

Vladimír Chmelo (zpěv)

Naděžda Bláhová (zpěv)

Libuše Bartošková (zpěv)

Hana Kostelecká (zpěv)

Ivana Mikesková (zpěv)

Natalie Romanová – Achaladze (zpěv)

Gabriela Eibenová (zpěv) - 9. - 14.7.

Pěvecké hodiny Gabriely Eibenové Viktorové probíhají formou otevřeného workshopu bez pevně stanoveného rozvrhu s tím, že se pedagog průběžně věnuje všem studentům a reaguje na jejich aktuální otázky a podněty.

 Herecké a pohybové lekce:

Anna Duchaňová
Markéta Richter

17. – 23. 7. – smyčcové nástroje, kytara, klávesové nástroje

Koordinátor:

Marika Žáková (smyčcové nástroje, kytara)

Kontakt: koncertni@ckonz.cz, tel.: 604527555

Kontakt (zástupce za sm. nástroje):

Petr Vrána, tel: 732712834, email: petr.vrana@ckonz.cz

Kontakt (zástupce za kytaru):

Miroslav Malina, tel. 736104338

Kontakt (zástupce za klávesové nástroje):

Lucie Fišerová, tel. 732850656, email: lucie.fiserova@ckonz.cz,

 Lektoři:

Petr Vrána (housle, komorní hra)

Oldřich Šebestík (viola)

Marián Pavlík (violoncello, komorní hra)

Luděk Zakopal (kontrabas)

Miroslav Malina (kytara, komorní hra)

Peter Remeník (kytara, komorní hra)

Ivan Gajan (klavír)

Alice Rajnohová (klavír)

Karel Martínek (varhany)

Lucie Fišerová (cembalo)

31.7. – 6. 8. – dřevěné dechové nástroje

Koordinátor:

Pavel Zatloukal

Kontakt: olmik@ckonz.cz, tel.: 585208583

Lektoři:

Petr Pomkla (flétna)

Eliška Honková (flétna)

Gabriela Kummerová (hoboj)

Aleš Janeček (klarinet)

Roman Novozámský (fagot)

Jaroslav Kubita (fagot)

Michael Verner (fagot, komorní hra)

Klavírní spolupráce:

Milena Buriánková, Jitka Křivánková, Markéta Šikulová, Lucie Fišerová,
Ilona Růčková, Václav Horák, Ivo Meisl

Cena a specifikace kurzů

Cena: 3500,- Kč

Pasivní účastník: 200,- Kč/den
(možnost zúčastnit se kterékoliv výuky v rámci týdne)

9.7. – 15.7.
zpěv

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

10 lekcí hromadné herecké výuky

10 lekcí hromadné pohybové výuky

Koncert účastníků kurzů

Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

Při velkém počtu zájemců si lektoři vybírají do svých tříd aktivní účastníky.

17.7. – 23.7.
smyčcové nástroje, kytara, klávesové nástroje

Smyčcové nástroje, kytara:

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

5 lekcí komorní hry (volitelné)

Koncerty účastníků kurzů

Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

Klávesové nástroje:

5 lekcí hlavního oboru

5 lekcí komorní hry, případně varhanní improvizace, hry na varhany nebo cembalo (volitelné pro všechny obory, je možné také kombinovat))

Exkurze po olomouckých varhanách

Koncert lektorů

Koncert účastníků kurzů

1 lekce – 50 minut

31.7. – 6.8. – dřevěné dechové nástroje

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

5 lekcí komorní hry (volitelné)

Koncert účastníků kurzů

Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

 

V rámci kurzů jsou organizovány doprovodné akce.

Možnost zajištění stravy.

Ubytování si zajišťuje účastník. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Kontakty ubytovacích zařízení:

Ubytovna Marie, Tř. Svobody 41

Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové.

Cena: 1 noc – 440 Kč, 2-4 noci  - 320 Kč, 5-9 nocí  - 299 Kč

Telefon:  585 220 220, 725 119 141

Email: recepce@ubytovnamarie.cz

http://www.ubytovnamarie.cz

 

Levné ubytování Olomouc, Dolní nám. 172/16

Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové.

Cena: 1 noc od 230 Kč, 2-4 noci  od 220 Kč, 5-9 nocí  od 190 Kč

Telefon:  739 504 558

Email: levneubytovaniolomouc@seznam.cz

http://www.levneubytovaniolomouc.cz


ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE.
Uzávěrka přihlášek: 30. června 2017
Platba na účet: 10006-555547691/0100
po dohodě je možná platba na místě