Maturita

Společná část

1. český jazyk a literatura (školní seznam literárních děl naleznete zde)
2. cizí jazyk
3. občanský a společenskovědní základ

Profilová část

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/15:

Povinné zkoušky

Obory vzdělání 82-45-M/01 Zpěv a 82-45-P/01 Zpěv:

1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška

2. Zkouška na téma teorie oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Obory vzdělání 82-44-M/01 Hudba a 82-44-P/01 Hudba:

1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška

2. Zkouška na téma teorie oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

 

Nepovinné zkoušky

Obory vzdělání 82-45-M/01 Zpěv a 82-45-P/01 Zpěv:

Zkouška z předmětu Základy křesťanské nauky – forma zkoušky: ústní zkouška

Zkouška z předmětu Povinný klavír – forma zkoušky: praktická zkouška

Zkouška z předmětu Cizí jazyk Italština – forma zkoušky: ústní zkouška

 

Obory vzdělání 82-44-M/01 Hudba a 82-44-P/01 Hudba:

Zkouška z předmětu Základy křesťanské nauky – forma zkoušky: ústní zkouška

Zkouška z předmětu Povinný klavír – forma zkoušky: praktická zkouška

Zkouška z předmětu Zpěv – forma zkoušky: praktická zkouška

 

Termíny konání:

praktických a ústních zkoušek profilové části:
termín bude upřesněn na základě vyhlášky MŠMT

Podrobnější informace k nové formě maturit naleznete zde.

 

V Olomouci dne 25. 8. 2014

 

Mgr. Pavel Zatloukal

ředitel konzervatoře