Intenzivní kurz

Intenzivní přípravný hudebně-teoretický kurz ke studiu na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci

Ve školním roce 2015/2016 otevíráme pro zájemce o studium na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci přípravný kurz, který je zaměřen na přípravu uchazečů k talentovým zkouškám, konaným v lednu roku 2016.

Přihláška ke stažení zde.

Cíl kurzu

Základním cílem je vštípit uchazečům o studium potřebné základní znalosti z hudební teorie a rozvinout jejich dovednosti v oblasti talentových předpokladů, nutných k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř.

Popis kurzu

Výuka jednotlivých hudebně teoretických disciplin bude zaměřena takto:

  1. intonace a rytmus – správná intonace tónů, přenášení tónů do vlastní hlasové polohy, praktické procvičování sluchové analýzy intervalů a akordů včetně jejich intonace a rozvíjení rytmického cítění.
  2. všeobecná hudební nauka – získání a upevnění znalostí stupnic, intervalů a akordů na základě výkladu a jeho názorného procvičování. Pozornost bude rovněž věnována dalším důležitým pojmům z této disciplíny.

Způsob realizace včetně časového harmonogramu kurzu:

Každá konzultace bude trvat tři vyučovací hodiny a bude se skládat z výuky intonace a rytmu a všeobecné hudební nauky.

Kurz bude zahájen v říjnu 2015 a bude probíhat na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci v těchto termínech:

23. října 2015

13. listopadu 2015

4. prosince 2015

8. ledna 2016

v učebně č. 11 od 15.30 do 18.05 hod. s přestávkami mezi jednotlivými vyučovacími hodinami.

Výuku povede PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Účastníkům kurzu budou ve výuce poskytovány základní materiály ke studiu a k procvičování probraného učiva.

Přihláška

Přihlásit se je možno na celý kurz nebo pouze na jednotlivé termíny konzultací, a to zaslanou přihláškou poštou nebo emailem.

Poslední termín podání přihlášky je pět pracovních dnů před zahájením celého kurzu.

Přihláška ke stažení zde.

Kurzovné

Poplatek za účast na celém kurzu (tedy čtyři konzulatce) je 1100,- Kč. Kurzovné pro jednotlivou tříhodinovou konzultaci je 350,- Kč.

Platbu za celý kurz je nutno uhradit  před zahájením kurzu nebo před jednotlivou konzultací a to na sekretariátě konzervatoře nebo na základě vydané faktury konzervatoří.