DVPP

PROGRAM

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá IV. ročník vzdělávacího pro-gramu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči budou mít možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům možnost konzultace metodického postupu při nastudování skladeb se žáky ZUŠ a SUŠ. V oboru zpěv jsou nově v nabídce tvořivé hudební workshopy. Společnou částí pro všechny obory budou přednášky zaměřené na Psychologii. Při absolvování všech termínů obdrží účastníci Osvědčení.

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 20 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dní (soboty).

Doba trvání lekcí je 90 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (90 minut)

2. Metodické okénko (90 minut)

3. Přednáška z oboru Psychologie (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 30. září 2016!

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 750 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury. V případě zájmu pouze o jednodenní sobotní kurz je možná platba přímo na místě v den konání.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje MgA. Ilona Růčková, Ph.D. E: dvpp@ckonz.cz | T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena. www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

!Pozor změna v oboru zpěv - výměna lektorů!

26. 11. 2016 přednáška MgA. Hany Kostelecké: Osobnost učitele - "Jak budovat a tím bořit"

25. 3. 2017 přednáška MgA. et Mgr. Ivany Mikeskové, Ph.D.: Dech a resonance - základ zdravého hlasu 

 

1. DVPP 22. 10. 2016

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr. Miroslav Malina: Celostátní soutěž ve hře na kytaru

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

Zpěv:

9:30 – 11:00 Mgr. Jana Hrdličková: Metoda odhalování hlasu podle švédské pěvecké pedagožky Valborg Werbeck-Svärdström

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 RNDr. Renata Šňupíková, DiS.: Tvořivé nápady pro začínající pedagogy zobcové flétny - moderní literatura pro výuku, vhodný repertoár a metodika učení

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.: Interpretace skladeb J. S. Bacha na historické a moderní klávesové nástroje

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

2. DVPP 26. 11. 2016

Kytara:

9:30 – 11:00 Miloš Pernica: Výuka hry na elektrickou kytaru na ZUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. et Mgr. Ivana Mikesková, Ph.D.: Dech a resonance – základ zdravého hlasu

11:15 – 12:45 Mgr. et Ing. Božena Sviráková: Pojďme (si) s hudbou hrát

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Ing. Jitka Konečná, Ph.D.: Ansámblové skladby pro žáky ZUŠ a jejich výuka hravou a inspirativní formou

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Karel Košárek: "Denní chleba klavíristy"aneb musí být technická cvičení a stupnice jen nutné zlo a nuda?

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

3. DVPP 11. 2. 2017

Kytara:

9:30 – 11:00 MgA. et MgA. et Bc. Anna Slezáková: Progresivní kytarové metodiky v praxi

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

Zpěv:

9:30 – 11:00 Mgr. Markéta Israel Večeřová: Práce s dětskými hlasy při výuce zpěvu na ZUŠ

11:15 – 12:45 Mgr. et Ing. Božena Sviráková: Hudba, při které se neposadíte

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 RNDr. Renata Šňupíková, DiS.: Jak na moderní techniky aneb soudobá hudba a její význam ve výuce dětí na ZUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Karel Martínek: Improvizace na klávesové nástroje

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

4. DVPP 25. 3. 2017

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr. art. Peter Remeník: Klasická kytara – technika

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. Hana Kostelecká: Osobnost učitele – „Jak budovat a tím bořit.“

11:15 – 12:45 MUDr. Zuzana Poláčková: Vícehlasý zpěv s jednoduchými doprovody na Orffovy nástroje, improvizace na daný harmonický základ

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Ing. Jitka Konečná, Ph.D.: Kreativní metody výuky renesančních a barokních skladeb pro zobcové flétny, výuka formou společného hraní

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Martin Kasík, Ph.D.: Metodický postup při práci na vybraných klavírních skladbách

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ