Aktuality

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ÚTERÝ 1. 9. 2015

  • 9:30 hod. - setkání s třídními učiteli dle rozpisu pro jednotlivé třídy

  • 11 hod., koncertní sál - oficiální zahájení

Bezprostředně po oficiálním zahájení bude následovat BOHOSLUŽBA.

26.08.2015

Výběrové řízení kytara

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na pozici pedagoga hry na kytaru (zkrácený úvazek).

Bližší informace naleznete zde.

05.08.2015

Náhradní termín 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2015/16

Požadavkům 2. kola přijímacího řízení
do 1. ročníku školního roku 2015/16 pro obory Hudba a Zpěv v Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci vyhověli tito uchazeči:

Náhradní termín dne 24.6.2015

Registrační číslo:
  • 15

Lhůta pro odvolání (přijatých uchazečů) proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je do 3 pracovních dní ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Lhůta pro odevzdání nebo odeslání zápisového lístku
je do 10 pracovních dní
na adresu školy ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. odeslání nejpozději do 9. července 2015).

 

Olomouc, 25. června 2015
 
Mgr. Pavel Zatloukal, ředitel školy v. r.

25.06.2015

Den otevřených dveří

Srdečně zveme zájemce o studium i širokou veřejnost na
Den otevřených dveří v Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc,
který se koná 21. října 2015 od 9:00 do 19:00 hod.

Bude možno nahlédnout do všech výukových programů včetně možné domluvy odborných konzultací s renomovanými pedagogy konzervatoře.

Den završíme koncertem z našeho Abonentního cyklu, který se bude konat od 18:00 hod. v Kostele ČCE, Blahoslavova 1. Můžete se těšit na studentský orchestr či komorní soubory.

Těšíme se na viděnou

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc

01.10.2015
ČCE Radio Proglas ČRo Olomouc