Aktuality

Ladislav Bilan student Konzervatoře EA a Česká Filharmonie

Gratulujeme ke skvělému výkonu Ladislav Bilana, studenta Konzeravtoře EA, který měl jako jeden z vítězů soutěže "Zahraj si s Českou Filharmonií" možnost sólově  vystoupit s Českou Filharmonií na Hradčanském náměstí. Podívejte se na záznam (začátek vystoupení 37-má minuta).

26.06.2014

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročník ve školním roce 2014/15

Rozhodnutí o výsledném pořadí uchazečů 2. kola přijímacího řízení 2014 pro 1. ročník školního roku 2014/2015 Konzervatoře Evangelické akademie.

Lhůta pro odvolání (přijatých uchazečů) proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je do 3 pracovních dní ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Lhůta pro odevzdání nebo odeslání zápisového lístku je do 10 pracovních dní na adresu školy ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. odeslání nejpozději do 18. června 2014).

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům jej na žádost vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Mgr. Pavel Zatloukal, ředitel školy v. r.

Olomouc, 4. června 2014

04.06.2014

Olmik 2014

Ve dnech 6.7. až 27.7.2014 proběhne 5. jubilejní ročník olomouckých mistrovských kurzů OLMIK 2014.

6.7. – 12.7. – pěvecké kurzy
12.7. – 20.7. – smyčcové kurzy, klavír, kytara, varhany
20.7. – 27.7. – dechové kurzy

Bližší informace naleznete zde.
 

29.04.2014

Kulturní exkurs do Berlína

Ve dnech 17.- 20.9. 2014 se studenti a pedagogové zúčastní čtyř generálních zkoušek Berlínské filharmonie, kde si vyslechnou simfonie J. Brahmse a R. Schumanna, diriguje sir Simon Rattle. Program kulturního exkursu je doplněn prohlídkou centra Berlína s odborným výkladem ing.arch. Dušana Urbanczyka a návštěvou muzeí.

11.09.2014
ČCE Radio Proglas ČRo Olomouc