Aktuality

Výsledky podávání nabídek

Výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka: hudební nástroj 1 ks - klavír Yamahanaleznete zde.

30.11.2015

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY

Na soutěži "Pardubické dechy 2015" se naši studenti prosadili v silné celostátní konkurenci:

Vít Andrýsek (tuba) - 1. cena a absolutní vítěz oboru tuba

Jaroslav Nakládal (trubka) - čestné uznání

Marian Laurin (trombon) - čestné uznání

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy laureátům
i pedagogům.

Zvláštní poděkování patří také všem korepetitorům.

Srdečně gratulujeme.

 

vedení Konzervatoře EA

20.11.2015

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva ředitele Konzervatoře Evangelické akademie k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka: hudební nástroj 1 ks - klavír Yamaha“.

Výzvu naleznete zde.

12.11.2015

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2016/17

Požadavkům 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2016/17 pro obory Hudba a Zpěv v Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci vyhověli tito uchazeči:

Registrační číslo:
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 107
 • 109
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 132
 • 133
 • 134
 • 136
 • 138
 • 139

Lhůta pro odvolání (přijatých uchazečů) proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je do 3 pracovních dní ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Lhůta pro odevzdání nebo odeslání zápisového lístku
je do 10 pracovních dní
na adresu školy ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. odeslání nejpozději do 2. února 2016).

Olomouc, 19.1.2016

Mgr. Pavel Zatloukal, ředitel školy v. r.

19.01.2016
ČCE Radio Proglas ČRo Olomouc