Aktuality

Soutěž „Klasicismus a smyčcové nástroje 2015“ v Brně

Dne 16.3.2015 se kontrabasová třída pod vedením MgA. Luďka Zakopala zúčastnila soutěže „Klasicismus a smyčcové nástroje 2015“ v Brně. V těžké konkurenci, kde byli především kontrabasisté, získal náš žák 3.roč. Jakub Sobotka druhé místo za brněnským houslistou Dennisem Shneiderkou a hrál na večerním koncertě.

Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

 

 

25.03.2015

Volby do Školské rady

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie vyhlašuje v souladu s ustanovením §167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění volby do Školské rady. Více informací zde.

06.03.2015

Smuteční oznámení

Konzervatoř Evangelické akademie si s velkou lítostí a zármutkem dovoluje oznámit úmrtí skvělé pěvkyně a vynikající pedagožky školy, paní

Mgr. art. Emílie Chudovské.

Zemřela náhle v sobotu 21. února 2015. Smuteční rozloučení se uskutečnilo v pondělí 2. března 2015 v 13.45 hod. v bratislavském krematoriu.

Zůstává v našich myšlenkách i srdcích.

Vedení KEA

23.02.2015

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

se budou konat ve středu 1. dubna 2015 v 11 hodin v koncertním sále  Konzervatoře EA,  Wurmova 13, Olomouc. Téma: Petr a Jidáš  
Bohoslužby povede Aleš Wrana.  
Všechny srdečně zveme!
 

26.03.2015
ČCE Radio Proglas ČRo Olomouc